RECOMANDĂRI PRIVIND EXECUȚIA
• Înainte de începerea lucrului, trebuie să măsurați cu acuratețe încăperea, să calculați suprafața care urmează să fie placată și să cumpărați cu 10% mai mult material și cantități adecvate de grund, adeziv, chit și soluție de impregnare protectoare.
• Dacă este necesar să se monteze elemente de colț, față de cantitatea calculată, trebuie să cumpărați cu 5% mai mult material. Cumpărând toate materialele de care aveți nevoie odată, veți avea garanția că plăcile și chitul vor avea aceeași culoare.
• Diferențele de nuanță dintre elementele din aceeași cutie sunt intenționate și conferă fațadei un aspect natural. Plăcile trebuie selectate din mai multe pachete în același timp, pentru o distribuție uniformă a nuanței.
• În timpul lipirii și timp de 48 de ore după lipire, temperatura ambiantă nu trebuie să scadă sub +5°C.
• Informațiile specifice nu se aplică anumitor tipuri de plăci și, de aceea, înainte de lipire, trebuie să citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj.
• ATENȚIE: Firma STEGU nu este răspunzătoare pentru montarea incorectă a plăcilor pe perete, iar reclamațiile privind dimensiunile și culorile produselor, transmise după efectuarea montajului, nu vor fi luate în considerare.

SUPRAFEȚELE DE BAZĂ
• Înainte de lipire, toate suprafețele trebuie pregătite corespunzător, trebuie să aibă o capacitate portantă adecvată, o structură stabilă și unitară, trebuie să fie plane, uscate și lipsite de reziduuri de vopsea, produse antiadezive și grăsimi – straturile de acoperire instabile trebuie îndepărtate.
• Suprafețele trebuie grunduite cu un produs precum STEGU GRUNT.

LIPIREA
• Lipirea trebuie începută de la montajul elementelor de colț sau al celor din locurile cele mai vizibile, evitându-se tăieturile și îmbinările inestetice din locurile reprezentative.
• De pe partea posterioară a plăcii, trebuie să se îndepărteze excesul de gips apărut în timpul producției, folosind, de ex. o racletă pentru polistiren.
• Lipirea se începe din partea de jos (chitul de pe placă îndreptat în sus), sprijinind primul rând de plăci pe pardoseală. Dacă nu există un suport plan, orizontal, pentru plăci, lipirea se începe stabilind nivelul la o înălțime care nu depășește înălțimea plăcii, adică deasupra pardoselii, folosind nivela și ruleta. Cel mai bun rezultat se obține lipind următoarele rânduri de plăci cu un decalaj de 1/2 lățimea plăcii din rândul anterior (nu trebuie să lipiți o placă deasupra celeilalte, pe verticală).
• Adezivul ELASTIK sau GISOLEP se aplică respectând instrucțiunile de pe ambalajul adezivului.
• Tăierea plăcilor se poate efectua cu un fierăstrău pentru lemn sau metal.

ÎNTREȚINEREA
• După finalizarea lucrărilor, suprafața placată trebuie impregnată cu produsul STONE CARE de la firma Stegu, care facilitează menținerea curățeniei. Se recomandă ca plăcile să se impregneze după 14 zile de la finalizarea lucrărilor de montaj.