RECOMANDĂRI PRIVIND EXECUȚIA
• Înainte de începerea lucrului, trebuie să măsurați cu acuratețe încăperea, să calculați suprafața care urmează să fie placată și să cumpărați cu 10% mai mult material și cantități adecvate de grund, adeziv, chit și soluție de impregnare protectoare.
• Dacă este necesar să se monteze elemente de colț, față de cantitatea calculată, trebuie să cumpărați cu 5% mai mult material. Cumpărând toate materialele de care aveți nevoie odată, veți avea garanția că plăcile și chitul vor avea aceeași culoare.
• Diferențele de nuanță dintre elementele din aceeași cutie sunt intenționate și conferă fațadei un aspect natural. Plăcile trebuie selectate din mai multe pachete în același timp, pentru o distribuție uniformă a nuanței.
• În timpul lipirii și timp de 48 de ore după lipire, temperatura ambiantă nu trebuie să scadă sub +5°C.
• Informațiile specifice nu se aplică anumitor tipuri de plăci și, de aceea, înainte de lipire, trebuie să citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj.
• ATENȚIE: Firma STEGU nu este răspunzătoare pentru montarea incorectă a plăcilor pe perete, iar reclamațiile privind dimensiunile și culorile produselor, transmise după efectuarea montajului, nu vor fi luate în considerare.

SUPRAFEȚELE
• Înainte de lipire, toate suprafețele trebuie pregătite corespunzător, trebuie să aibă o capacitate portantă adecvată, o structură stabilă și unitară, și trebuie să fie plane, uscate și lipsite de reziduuri de vopsea, produse antiadezive și grăsimi – straturile de acoperire instabile trebuie îndepărtate.
• Suprafețele trebuie grunduite cu un produs precum STEGU GRUNT.

LIPIREA
• Pe suprafață, trebuie să trasați o linie pentru marcarea NIVELULUI DE BAZĂ. În cazul unei fațade acoperite complet, trebuie să trasați o linie continuă, care să cuprindă întreaga casă. De la aceasta, se trasează linii ajutătoare orizontale și verticale.
• Lipirea trebuie începută cu aplicarea elementelor de colț sau cu locurile cele mai vizibile – astfel, se evită îmbinările inestetice în locurile reprezentative.
• Lipirea se începe lipind fiecare al doilea rând de plăci:
o Trasăm linii ajutătoare pe perete, la o distanță egală cu de două ori înălțimea plăcii și de două ori grosimea rostului, adică: 2 x înălțimea plăcii + 2 x grosimea rostului (se recomandă 10 mm). De exemplu, pentru plăcile LOFT este de 14,4 cm.
o Pe pereții cu lungimi mai mari de 5 metri, se trasează și linii de control verticale, la distanțe egale cu patru lungimi de placă și patru grosimi de rost, adică: 4 x înălțimea plăcii + 4 x grosimea rostului (se recomandă 10 mm). De exemplu, pentru plăcile LOFT este de 86 cm.
o Lipim plăcile în lungul liniei.
• Cel mai bun rezultat se obține lipind următoarele rânduri de plăci cu un decalaj de 1/2 lățimea plăcii din rândul anterior (nu trebuie să lipiți o placă deasupra celeilalte, pe verticală).
• Tăierea plăcilor se poate face cu un fierăstrău pentru lemn sau metal.
• Adezivul ELASTIK sau GISOLEP se aplică respectând instrucțiunile de pe ambalajul adezivului.

CHITUIREA
• După uscarea completă a adezivului (în cazul întregii fațade aprox. la 14 zile de la terminarea lipirii), aplicăm chitul în rosturile dintre plăci, respectând instrucțiunile de pe ambalajul chitului. Cel mai bun rezultat se obține aplicând chit pe o grosime mai mică decât grosimea plăcii.
• Pentru a menține o culoare uniformă, vă recomandăm să chituiți un perete întreg în aceeași zi sau în aceleași condiții atmosferice. Chitul aplicat atinge rezistența maximă după cel puțin 21 de zile – instrucțiuni detaliate sunt pe ambalajul chitului.

ÎNTREȚINEREA
• După finalizarea lucrărilor, suprafața placată trebuie impregnată cu produsul STONE CARE, care facilitează menținerea curățeniei. Se recomandă ca plăcile să se impregneze după 14 zile de la finalizarea lucrărilor de montaj.

MATERIALE ȘI SCULE
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
o Grund STEGU
o Mănuși
o Hârtie pentru protejarea pardoselii
o Cutter
o Pensulă pentru grunduire
o Găleată
LIPIREA
o Adeziv ELASTIK sau GIPSOLEP
o Șpaclu zimțat
o Fierăstrău pentru lemn pentru tăierea plăcilor din gips
o Drișcă
o Nivelă
o Ruletă
o Creion
CHITUIREA
o Mortar CLASSIC sau RUSTICAL de la firma STEGU
o Mistrie
o Racletă pentru chituire
o Găleată cu apă
o Mașină de găurit cu cap de mixare
ÎNTREȚINEREA
o Produs de impregnare STONE CARE de la firma STEGU
o Pulverizator